Böcker - av olika slag
Dels har vi egen produktion och utgivning på förlaget Liv & Ljus.
Dels säljer vi en del böcker från andra förlag som vi har visst samarbete med.
Där gäller det framför allt biblar med Svenska Folkbibelns översättning från 1998.
Så småningom ska det finnas ett beställningsformulär på denna sida. Längre fram ska du också kunna köpa böckerna direkt i vår web-shop.


 • Liv och Ljus förlag erbjuder främst böcker av Wilhelm Bergling (1906-1991)

 • Svenska Folkbibeln
  Tills vidare hänvisar vi till Svenska Folkbibelns huvudförlag - XP-Media
  eller titta in på Svenska Folkbibelns egen webbplats
  - där finns förutom "vanliga" biblar tryckta på papper ett växande utbud av ljudböcker - inläsningar av Bibeltexten i Svenska Folkbibelns översättning.
  Vi är stolta över att få ansvara för den ljudboksproduktionen.

 • Övriga böcker